общи условия на употреба

Общи условия за ползване

1. Този уебсайт, достъпен на адрес www.fuersie.de, е предмет на следните условия за ползване във взаимоотношенията между потребителя и 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (наричан по-долу "доставчик на услуги"), като се обадите на този уебсайт съгласувано. Ако специалните условия за индивидуално използване на този уебсайт се отклоняват от следните условия на ползване, това е изрично посочено в уебсайта, където е умест